επισκότησις

ἐπισκότησις, ἡ (Α) [επισκοτώ]
σκοτείνιασμα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπισκότησις — darkening fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσει — ἐπισκότησις darkening fem nom/voc/acc dual (attic epic) ἐπισκοτήσεϊ , ἐπισκότησις darkening fem dat sg (epic) ἐπισκότησις darkening fem dat sg (attic ionic) ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj act 3rd sg (epic) ἐπισκοτέω throw a shadow over… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσεις — ἐπισκότησις darkening fem nom/voc pl (attic epic) ἐπισκότησις darkening fem nom/acc pl (attic) ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj act 2nd sg (epic) ἐπισκοτέω throw a shadow over fut ind act 2nd sg ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσεσι — ἐπισκότησις darkening fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσεσιν — ἐπισκότησις darkening fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσηι — ἐπισκότησις darkening fem dat sg (epic) ἐπισκοτήσῃ , ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj mid 2nd sg ἐπισκοτήσῃ , ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj act 3rd sg ἐπισκοτήσῃ , ἐπισκοτέω throw a shadow over fut ind mid 2nd sg ἐπισκοτήσῃ ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκότησιν — ἐπισκότησις darkening fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσεων — ἐπισκοτήσεω̆ν , ἐπισκότησις darkening fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσεως — ἐπισκοτήσεω̆ς , ἐπισκότησις darkening fem gen sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισκοτήσῃ — ἐπισκοτήσηι , ἐπισκότησις darkening fem dat sg (epic) ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj mid 2nd sg ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj act 3rd sg ἐπισκοτέω throw a shadow over fut ind mid 2nd sg ἐπισκοτέω throw a shadow over aor subj mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.